Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

Το "μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι", μόνο ένας πλούσιος, αν όχι βαθύπλουτος τω πνεύματι θα μπορούσε να το εκστομίσει, γιατί αυτός βιώνει και ξέρει το βάρος, τον ζυγό και την τυραννία που επιφέρει το πλούσιο πνεύμα
και γι' αυτό μακαρίζει το φτωχό.
Το δε φτωχό είναι μακάριο επειδή αγνοεί.
Άρα αγνοεί και την ίδια του την μακαριότητα.

β.τ.μ.