Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Όποιος δεν ξέρει να παίζει
δεν ξέρει ούτε να χάνει, ούτε να κερδίζει.
Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί την μοναξιά του
δεν μπορεί να ανεχτεί τον εαυτό του.

β.τ.μ.