Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ

Υπάρχει κάτι χειρότερο απ' τον πονόδοντο.
Το να μην ξέρεις τι θέλεις.
Φαντάσου να μην ξέρεις τι θέλεις
και να 'χεις και πονόδοντο!

β.τ.μ.