Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Π.

Σιγά που δεν το ξέραμε! Άλλο όμως να το ξέρεις και άλλο
να επιβεβαιώνεται. Η πλήρως αποτυχημένη και παντελώς
ξεφτιλισμένη σημερινή μας κυβέρνηση, που επιτρέπει μέχρι
και την παρακολούθηση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
αρνείται συστηματικά, εδώ και πέντε μήνες, να καταθέσει
στη Βουλή τα δείγματα των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αρμόδια όργανα της ΕΥΠ,
η διοίκηση της ΕΥΠ και ο ίδιος ο Εισαγγελέας Εφετών παραβίασαν
βασικές συνταγματικές επιταγές που αφορούν το απαραβίαστο
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ελλήνων πολιτών,
παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.
24 απ' αυτούς κάνουν νέα αίτηση κατάθεσης
των σχετικών εγγράφων.
Διαβάστε την ερώτηση...

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γιά τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

ΘΕΜΑ: «Η άρνησή σας να καταθέσετε στη Βουλή ανώνυμα δείγματα
των απαιτούμενων από το νόμο αιτήσεων της ΕΥΠ και των επίσης
απαιτούμενων από το νόμο σχετικών αδειών της Εισαγγελίας
γιά την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών
αυστηράγιά λόγους δημοσίου συμφέροντος, σε συνδυασμό
με το πρόσφατο περιστατικό σύλληψης υπαλλήλου της ΕΥΠ
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και τα δημοσιεύματα
για παρακολουθήσεις εις βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας,
ενισχύουν την βασιμότητα πληροφοριών για ύποπτες μεθοδεύσεις
ΕΥΠ και Εισαγγελίας Εφετών που παραβιάζουν συνταγματικά
κατοχυρωμένα δικαιώματα ελλήνων πολιτών με ασυνήθιστα
υπερβολικό αριθμό αναιτιολόγητων αιτήσεων παρακολούθησης
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων το τελευταίο χρονικό διάστημα.»

Οι αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες της Κυβέρνησής σας γνωρίζουν
πολύ καλά ότι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι νομίμως
επιτρεπτή η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολίτη,
πρέπει να έχουν αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας που ζητά την άδεια
της παρακολούθησης, απολύτως σαφές και αιτιολογημένο, ώστε να
καταδεικνύεται ότι η παρακολούθηση είναι το μόνο πρόσφορο και
αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται από λόγους προστασίας
της δημόσιας ασφάλειας. Και είναι επιβεβλημένο οι συγκεκριμένοι
αυτοί λόγοι δημόσιας ασφάλειας που επιβάλλουν ως μόνο πρόσφορο
μέσο την παρακολούθηση, να μνημονεύονται και στην επιτρέπουσα
την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αντίστοιχη
πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών.

Και ήδη από τις 17/12/08 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαμε υποβάλει
σχετική ερώτηση, αναφερόμενοι σε βάσιμες και ασφαλείς
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, οι νόμιμες προϋποθέσεις
της παρεχόμενης σε πολλές περιπτώσεις εισαγγελικής άδειας
για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών
δεν τηρούνται, αλλά, αναιτιολόγητα και αυθαίρετα, η ΕΥΠ έχει
το ελεύθερο από την σημερινή Εισαγγελία Εφετών, της οποίας
προΐσταται ο τοποθετηθείς με Κυβερνητική επιλογή
στη θέση αυτή κ. Καρούτσος, να παρακολουθεί πολίτες,
μεταξύ των οποίων πιθανόν πολιτικοί και δημοσιογράφοι,
κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους.

Είχαμε τονίσει ότι η ερώτησή μας είχε ως αποκλειστικό σκοπό
να περιφρουρήσει τα προσωπικά δεδομένα, την προσωπική
και πολιτική αξιοπρέπεια των θιγόμενων, να διασφαλίσει
την τήρηση της νομιμότητας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων
ατομικών ελευθεριών των ελλήνων πολιτών.
Και για την διασφάλιση της περιφρούρησης αυτών των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και αξιών σας είχαμε ζητήσει την κατάθεση στη Βουλή
δείγματων αιτήσεως και Εισαγγελικής άδειας, με διαγραμένα
μητρώα και προσωπικά στοιχεία, ώστε να μην τίθεται ζήτημα
βλάβης του δημοσίου συμφέροντος ή των δικαιωμάτων των πολιτών,
ενώ είχαμε τονίσει ότι για ευνόητους λόγους τα έγγραφα αυτά
όφειλαν να αφορούν περιπτώσεις
ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ.

Η Κυβέρνησή σας αρνείται, εδώ και 5 ολόκληρους μήνες, να δώσει
ουσιαστικές απαντήσεις και να καταθέσει τα δείγματα
των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων,
προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν αρμόδια όργανα της ΕΥΠ,
η διοίκηση της ΕΥΠ και ο ίδιος ο Εισαγγελέας Εφετών παραβίασαν
βασικές συνταγματικές επιταγές που αφορούν το απαραβίαστο
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ελλήνων πολιτών.
Η άρνηση της Κυβέρνησής σας, που ήδη βαρύνεται με συστηματικές
ενέργειες απαξίωσης των θεσμών, να παράσχει ουσιαστικές
διαβεβαιώσεις στη Βουλή ότι δεν ευσταθούν οι πληροφορίες
περί ύποπτων μεθοδεύσεων ΕΥΠ και Εισαγγελίας για παράνομες,
αυθαίρετες, αυταρχικές και αντισυνταγματικές παρακολουθήσεις
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών ενισχύει τις εντυπώσεις ανοχής,
αν όχι ενεργής συμμετοχής, της Κυβέρνησής Καραμανλή
σε παράνομες, αχαρακτήριστες, ανήθικες και αντιδημοκρατικές
μεθόδους διαχείρισης της δημόσιας εξουσίας.

Τα τελευταία δημοσιεύματα περί παρακολουθήσεων πολιτικών
προσώπων, ακόμα και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
και οι δημοσιογραφικές αναφορές σε σύλληψη φερόμενου υπαλλήλου
της ΕΥΠ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο εντείνουν
την δικαιολογημένη ανησυχία που προκαλεί η Κυβερνητική άρνηση
ή αδυναμία ουσιαστικής διάψευσης (μέσω της κατάθεσης
των αιτούμενων στη Βουλή εγγράφων) των πληροφοριών
για τη συστηματική διενέργεια παράνομων παρακολουθήσεων.

Μετά τα παραπάνω επαναφέρουμε στη Βουλή το αίτημά μας,
που κατά παράβαση του Κανονισμού της δεν ικανοποιήθηκε,
σχετικά με:

1) Την κατάθεση στη Βουλή ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

α) υποβαλλόμενης σχετικής ΑΙΤΗΣΕΩΣ της ΕΥΠ για παρακολούθηση
προς την Εισαγγελία Εφετών (χωρίς να παρατίθεται όνομα
προσώπου, αλλά να παρατίθεται το λοιπό αυτής κείμενο,
ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαζόμενου εγγράφου
και η χρονολογία και το κείμενο της σχετικής αιτιολογίας).

β) καθώς και σχετικού κειμένου παρεχόμενης και αιτιολογημένης
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, και τα παρεχόμενα δείγματα αιτήσεως
και Εισαγγελικής άδειας να αφορούν περιπτώσεις
ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ.

2) Την διενέργεια εσωτερικής έρευνας για να διαπιστωθεί
η συνδρομή των νομικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων
(επαρκώς αιτιολογημένων αιτημάτων ΕΥΠ και σχετικών
Εισαγγελικών αποφάσεων) παροχής αδείας για την παρακολούθηση
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών και συγκεκριμένα
να διερευνηθεί για κάθε συγκεκριμένη πράξη παροχής
εισαγγελικής αδείας αν φέρει την νόμιμη αιτιολογία
ΚΑΙ την κατάθεση του αποτελέσματος του αιτούμενου
εσωτερικού ελέγχου στη Βουλή.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Γρηγόρης Νιώτης
Γιώργος Ντόλιος
Γιάννης Αμοιρίδης
Θεοδώρα Τζάγκρη
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Πεταλωτής
Δημήτρης Τσιρώνης
Χρήστος Αηδόνης
Τάκης Ρήγας
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Χρύσα Αράπογλου
Ροδούλα Ζήση
Μιχάλης Τιμοσίδης
Θάνος Μωραίτης
Δημήτρηςς Βαρβαρήγος
Νίκος Ζωίδης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Μανώλης Στρατάκης
Γιάννης Σκουλάς
Ελπίδα Τσουρή
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Γιάννης Διαμαντίδης

(κοινοβουλευτική πηγή)

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα.
Θα θέλαμε, αν σε ενδιαφέρει, να προβάλεις το blog μας, μέσω κάποιας ανάρτησής σου. Είμαστε ακόμα στην αρχή βέβαια. Μπορείς να το παρακολουθήσεις και κάποια στιγμή να αναφερθείς σ' αυτό, αν το βρεις ενδιαφέρον. http://dramadraminos.blogspot.com/
Σ ευχαριστούμε. Μια παρέα από τη Δράμα.