Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Σε μιά ενδεχόμενη επαναφορά της θανατικής ποινής
ο πρώτος που πρέπει να εκτελεστεί
είναι αυτός που θα την επαναφέρει.

β.τ.μ.