Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Ξέρετε γιατί οι φτωχοί κάνουν πολλά παιδιά
και οι πλούσιοι λίγα;
Για να 'ναι πάντα οι φτωχοί πολλοί
και οι πλούσιοι λίγοι.

β.τ.μ.