Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Άρθρο 6 του νόμου 3849/2010

1. Στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς Υπουργείων, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νομάρχες και τους δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι είτε με παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εξωχώριων εταιρειών.

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Παραιτήθηκε ο νεος υφυπουργός Ναυτιλίας Γ.Βερνίκος

Δεκτή έγινε από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η παραίτηση που υπέβαλε νωρίτερα ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Γιώργος Βερνίκος. Ο κ. Βερνίκος παραιτήθηκε μετά από δημοσιεύματα, αλλά και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρονταν σε συμμετοχή του σε εξωχώρια (offshore) εταιρεία, κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τα κυβερνητικά καθήκοντα, σύμφωνα με νόμο του 2010.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Νόμος περί ευθύνης Πρωθυπουργών που ψηφίζω εδώ και τώρα εγώ,
ως Έλληνας πολίτης και απαιτώ να εφαρμοστεί άμεσα

Ο Πρωθυπουργός που θα παραβαίνει τους νόμους είτε από άγνοια είτε από δόλο, θα τιμωρείται με τύφλωση και θα αφήνεται να περιφέρεται και να ζητιανεύει στην πλατεία Συντάγματος, προς παραδειγματισμόν.