Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

ΓΑΛΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα αρχαία ελληνικά αποτελούν τη "διεθνή γλώσσα"
των αγανακτισμένων. Οταν όλες οι άλλες μορφές
επικοινωνίας αποτυγχάνουν, οι αδικούμενοι στρέφονται
στον αρχαίο ελληνικό λόγο, τη γλώσσα της χώρας που γέννησε
τη δημοκρατία και τη λογική σκέψη. Τον ορθολογισμό
και τη λογική επικαλούνται γάλλοι φοιτητές που αποφάσισαν
να στείλουν στον υπουργό Παιδείας της χώρας τους
Ξαβιέ Νταρκός επιστολή γραμμένη στα αρχαία ελληνικά
αντί των γαλλικών με την υποσημείωση
"Αφού δεν καταλαβαίνετε γαλλικά, σας γράφουμε στα ελληνικά"!
Πρόκειται βέβαια για ένα χαριτολόγημα των αρχαιοελληνιστών
στο γαλλικό πανεπιστήμιο "Παρίσι 5", οι οποίοι διάλεξαν
τον τρόπο αυτόν για να τραβήξουν την προσοχή της γαλλικής
κυβέρνησης. Οπως τονίζουν στην επιστολή, με το πνεύμα
του κειμένου τους δεν θα μπορούσαν παρά να συμφωνήσουν
ο Πλάτων και ο Δημοσθένης.
Διαβάστε την επιστολή και το λόγο γιά τον οποίο γράφτηκε ...

Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες τῷ ἐφιστάντι
ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν παιδείᾳ χαίρειν.
Τήνδε σοι ἐπιστέλλομεν τὴν ἐπιστολὴν ἵνα τελευτῶν ἐθέλῃς
ἀκοῦσαι ὧν λέγομεν. Τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα τοῦτον ἐσπουδάκαμεν
ὅπως σε πείθωμεν ὡς κακῶς ἔχει τὰ περὶ τῆς πενταετοῦς
διδασκαλίας προβεβουλευμένα σοι.
Ἀγανακτοῦμεν δ’ ὅτι ἡμεῖς μὲν λέγομεν, σὺ δ’ οὐκ ἀκούεις.
Περὶ δὴ τοσούτου ποιεῖ τοὺς πολλοὺς τῶν διδασκάλων καὶ τῶν
μαθητῶν προτρέποντάς σε πρὸς σωφροσύνην;
Καὶ γὰρ ἅπαντες ὁμολογοῦσιν ὅτι καινός τις νόμος χρήσιμός ἐστι
καὶ ἀναγκαῖος, σὺ δ’ ἀδίκως τὸν καιρὸν τοῦτον ἔλαβες ἵνα τοὺς
πιστεύοντάς σοι προδῷς καὶ τὰς τῶν νέων ἐλπίδας διαφθείρῃς.
Καὶ μὴν εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἥκεις ὑπὸ φιλοτιμίας ὥστε δοκεῖν
τοῦ ὀρθοῦ λόγου καταφρονεῖν καὶ τῆς δικαιοσύνης.
Τὸ δὲ τοιοῦτον θράσος αἰσχρόν ἐστι καὶ οὐδὲν ἀλλὸ
ἢ ὀργὰς ἡμῖν ἐμποιεῖ.
Διὸ ἀπαιτοῦμέν σε τὰ βεβουλευμένα ἀφέντα καὶ πᾶσιν οἳ πολὺν
ἤδη χρόνον καλοῦσί σε εἰς λόγους ἐλθόντα μετὰ τούτων
καινὸν νόμον ἐκθεῖναι, δι’ οὗ πᾶσι τοῖς πολίταις τὰ μέλλοντα
ἀσφαλέστερα ἔσται καὶ δικαιότερα.
Ἔρρωσο.


Πόσοι από τους αντίστοιχους Έλληνες φοιτητές μπορούν
να καταλάβουν αυτή την επιστολή;
Ο Έλληνας Υπουργός Παιδείας θα καταλάβαινε αυτή την επιστολή;
Γροθιά για όλους εμάς τους νεοέλληνες!

(σημ: γιά τη μετάφραση, κάνετε κλικ στην εικόνα)

Oι φοιτητές αλλά και οι καθηγητές πολλών πανεπιστημίων
της Γαλλίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις που έχουν ήδη περάσει
τους τρεις μήνες, αντιδρώντας στον νέο νόμο για τη μεταρρύθμιση
των πανεπιστημίων και το νέο καθεστώς εργασίας
των εκπαιδευτικών - ερευνητών. Στη γαλλική πρωτεύουσα
οι περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές είναι υπό κατάληψη
και πολλοί καθηγητές προτείνουν εναλλακτικά μαθήματα εκτός των
κατειλημμένων σχολών. Οι προβληματισμοί των Γάλλων
πανεπιστημιακών έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα θέματα
που απασχολούν τα πανεπιστήμια της χώρας μας, καθώς στη Γαλλία
η πλήρης αυτονομία των ΑΕΙ της χώρας έχει γίνει ήδη
πραγματικότητα και μάλιστα χωρίς να αφήσει θετικές εντυπώσεις.
Καθηγητές και φοιτητές αντιδρούν στον νέο νόμο που έχει
δώσει υπερεξουσίες στους πρυτάνεις των ΑΕΙ, οι οποίοι λειτουργούν
πλέον ως "μάνατζερ" με εξουσίες πρόσληψης προσωπικού,
ρύθμισης του εργασιακού καθεστώτος και των μισθών τους, ένταξης
εργαζομένων σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου αν το θέλουν κ.ά.
Παράλληλα με τον ίδιο νόμο έχουν ουσιαστικά αυξηθεί μαζί
με την πρακτική άσκηση τα έτη σπουδών των φοιτητών
στα παιδαγωγικά τμήματα, οι οποίοι θα πρέπει να περιμένουν
πέντε χρόνια προτού πάρουν την άδεια
εξάσκησης του επαγγέλματός τους.

πηγή: εφημερίδα "Το Βήμα"