Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Οι γραπτοί αριθμοί (1,2,3,4 κλπ) είναι σύμβολα,
τα λεγόμενα και αραβικοί αλγόριθμοι, που δημιουργήθηκαν
γιά να ξεχωρίζουν από τους αντίστοιχους ρωμαϊκούς
αλγόριθμους (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV κλπ).
Οι αριθμοί αυτοί διαδώθηκαν από τους Άραβες, αλλά η
προέλευσή τους ανήκει στους Φοίνικες εμπόρους που τους
χρησιμοποιούσαν γιά να μετρούν και γιά να κάνουν
τις εμπορικές τους συναλλαγές.
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το σύμβολο 1 είναι "ένα",
το σύμβολο 2 είναι "δύο" και ούτω καθ' εξής;
Ποιά είναι η λογική των αραβικών αλγορίθμων;
Είναι πολύ απλό! Έχουν γωνίες! Δείτε τους παρακάτω,
γραμμένους στην πρωταρχική τους μορφή και μετρήστε
τις γωνίες που εμπεριέχουν.
Το ξέρατε; Εγώ πάντως όχι.
Ποτέ δεν είναι αργά γιά να μάθουμε κάτι.


Και το πιό έξυπνο και ενδιαφέρον