Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ

Να και η πρώτη σύλληψη κουκουλοφόρου ο οποίος είναι
και πολλάκις υπότροπος. Απομένει να ανακοινωθεί η ποινή,
ώστε να παραδειγματιστούν οι λοιποί κουκουλοφόροι.