Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

ΙΚΕΣΙΑ

Απευθυνόμενος στο άγνωστο
ζητώ εναλλαγή θέσεων
μεταξύ ανηφόρας και κατηφόρας
και προσδοκώ ανάσταση της στοργής και της αγάπης
από τους τάφους των μοντέρνων καρδιών.

β.τ.μ.