Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Η ΠΛΗΡΩΜΗ

Είναι φορές που πρέπει να "πληρώσεις"
για να καθαρίσει το μυαλό σου.
Πολλές φορές η πληρωμή φέγγει σαν προβολέας
και φωτίζει την κόγχη που φωλιάζει ο φόβος.

β.τ.μ.