Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πως είναι δυνατόν να είμαστε τόσο έξυπνοι
που να μπορούμε να καταστρέψουμε τον κόσμο
και να μην έχουμε το μυαλό να μην το κάνουμε;

β.τ.μ.